The Tackling Teenage Research

Translate this. Op dit moment wordt er binnen Yulius voor Geestelijke Gezondheid, in samenwerking met het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis, een groot wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de Ik Puber-training.

Wetenschappelijk onderzoek naar trainingen en behandelingen voor jongeren met een ASS- diagnose is belangrijk, omdat hierdoor duidelijk wordt wat wel en wat niet goed werkt in de behandeling en begeleiding van deze jongeren en hun ouders. We streven ernaar de kwaliteit van de zorg en behandeling hoog te houden en zo nodig te verbeteren.

In het Ik Puber onderzoek wordt onder andere onderzocht of het volgen van de Ik Puber-training ervoor kan zorgen dat de kennis van jongeren over hun lichaamswerking, relaties en seksualiteit toeneemt en of zij door het volgen van de training beter onderscheid kunnen maken tussen gepast en ongepast gedrag. Daarnaast onderzoeken we of het volgen van de training ervoor kan zorgen dat jongeren zich zekerder over zichzelf gaan voelen en in hoeverre zorgen over de toekomsten afnemen. Voor het onderzoek hebben we informatie nodig van jongeren en hun ouders. We vragen aan hen om op drie momenten, gedurende een jaar, een aantal vragenlijsten in te vullen. Daarnaast voeren we tijdens het eerste meetmoment autismediagnostiek uit, bestaande uit een kindobservatie en een gestandaardiseerd ouderinterview. De uitslagen van deze diagnostiek worden aan ouders en jongeren teruggekoppeld.

De helft van de jongeren die worden aangemeld gaan tijdens het onderzoek de Ik Puber-training volgen. De andere helft van de jongeren wordt in de zogenoemde controleconditie ingedeeld. Dit betekent dat deze jongeren de training niet direct aangeboden krijgen, maar dat zij wel deelnemen aan het onderzoek voor de afname vragenlijsten en autismediagnostiek e.d. Na afloop van het onderzoek krijgen deze jongeren alsnog de mogelijkheid om de training te volgen. Of de jongere na aanmelding voor het onderzoek ook de training kan gaan volgen, wordt op basis van toeval bepaald.

Jongeren van twaalf tot en met achttien jaar met problemen in het autismespectrum en een IQ van 85 of hoger kunnen meedoen aan het Ik Puber onderzoek. Jongeren hoeven niet in zorg te zijn bij Yulius om te kunnen deelnemen aan het Ik Puber onderzoek. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over deelname aan het onderzoek stuur dan een e-mail naar ikpuber@yulius.nl of neem contact op via het contactformulier op deze website.

Training material

The manual of the Tackling Teenage Training is available online (only in Dutch) For more information