Artikel in Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

In de december editie van het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) is een artikel opgenomen over de Ik Puber-training. In deze behandelspecial van het WTA staan vijf artikelen beschreven die gaan over behandelingen voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Het artikel over de Ik Puber-training beschrijft hoe jongeren met een ASS en hun ouders de training evalueren en hoe trainers het protocol van de Ik Puber-training gebruiken, geïllustreerd met drie casusbeschrijvingen. Resultaten laten zien dat jongeren met een ASS en hun ouders een zeer positieve evaluatie van de Ik Puber-training geven en in het bijzonder de relatie met de trainer waarderen. Trainers blijken voor een groot gedeelte het protocol van de Ik Puber-training te volgen, en daarnaast kan de training ook voldoende worden aangepast om aan te kunnen sluiten bij de specifieke behoeften van een jongere.

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu