Geen lentekriebels bij mensen met autisme?! Een misverstand!

Woensdag 2 april is het wereld autisme dag. Het thema is: ‘Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel’, want er bestaat helaas nog altijd veel onbegrip rondom autisme. Er heersen ook veel onjuiste opvattingen. Bijvoorbeeld dat mensen met autisme geen behoefte hebben aan intieme relaties. Maar niets lijkt minder waar!

Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat jongeren met autisme ook behoefte hebben aan intimiteit. Het hebben van deze behoefte betekent helaas nog niet dat jongeren met autisme ook succesvol zijn in het realiseren van intieme relaties. GGZ-professionals van zorginstelling Yulius zagen in de praktijk dat veel jongeren met autisme gevoelens van frustratie hadden. Soms ontstonden zo onbedoeld misverstanden. Om een oplossing te bieden voor dit soort situaties is de Ik Puber-training ontwikkeld.

Kennis verbeteren
In de Ik Puber-training worden jongeren met autisme voorgelicht en ondersteund in hun psychoseksuele ontwikkeling. Uit een pilotonderzoek, in samenwerking tussen het Erasmus MC en Yulius, bleek dat na het volgen van de Ik Puber-training de kennis over psychoseksuele thema’s significant verbeterde bij 30 jongeren met autisme. De resultaten van dit pilot-onderzoek zijn eind 2014 gepubliceerd in het Journal of Autism and Developmental Disorders. Momenteel is een grootschaliger vervolgonderzoek gaande, waaraan ook een controlegroep deelneemt en naast kennis ook informatie over opvattingen en gedrag verzameld wordt. De eerste resultaten van dit vervolgonderzoek zullen in mei op de ‘International Meeting For Autism Research’ (IMFAR) gepresenteerd worden.

Hoe ondersteunen?
De Ik Puber-training is een individuele training aangezien er vrij intieme onderwerpen aan bod komen. De vraag is echter of sommige onderdelen, zoals relationele vaardigheden, niet beter in groepsverband getraind kunnen worden. Daarom wordt binnen de Werkgroep Relaties van de Academische Werkplaats Autisme ‘Samen Doen!’ verder onderzocht op welke vlakken en op welke manier jongeren met autisme ondersteuning wensen en ontvangen bij het opbouwen van vriendschappelijke en romantische relaties. Ook wordt er gewerkt aan nieuwe kennis over de precieze behoeftes op het gebied van vriendschappen en relaties van mensen met autisme. Voor meer informatie, zie: www.autisme-samendoen.nl en www.ikpuber.nl

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu