Het Ik Puber onderzoek

Inmiddels is het Ik Puber onderzoek afgerond. In het Ik Puber onderzoek werd verder door middel van een Randomized Controlled Trial (RCT) onderzocht of de doelstellingen van de Ik Puber-training bereikt worden en voor welke doelgroep de training het meest effectief is. De RCT werd mede mogelijk gemaakt door het programma Seksuele gezondheid van de jeugd van ZonMw.

Van 2011 tot en met 2015 is er binnen Stichting Yulius, in samenwerking met het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis, een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de Ik Puber-training. In totaal hebben ruim 180 jongeren met een ASS en hun ouders deelgenomen aan het Ik Puber onderzoek. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de Ik Puber-training significant de kennis van psychoseksuele thema’s en het inzicht in eigen en andermans grenzen bij jongeren met een ASS vergroot. De grootste effecten worden gevonden voor jongere adolescenten (12-14 jaar), voor deze groep wordt naast de grootste stijging in kennis ook een significante stijging gevonden in sociale responsiviteit, gerapporteerd door ouders. De Ik Puber-training blijkt dus een effectieve preventieve interventie om jongeren met een ASS te voorzien van de benodigde kennis en inzichten om hen voor te bereiden op een gezonde psychoseksuele ontwikkeling. Bovendien werd de Ik Puber-training wordt hoog gewaardeerd door jongeren met een ASS, hun ouders en professionals die de training hebben gegeven.

De effectiviteit van de Ik Puber-training laat zien dat de Ik Puber-training een evidence-based en bruikbare interventie is om jongeren met een ASS te voorzien van de benodigde kennis en inzicht. Meer onderzoek naar de psychoseksuele ontwikkeling van adolescenten met een ASS is nodig om inzicht te krijgen in de mechanismen betrokken bij het ontwikkelen van ongepast seksueel gedrag en seksuele problemen van adolescenten met een ASS, maar ook naar voorspellers van een gezonde psychoseksuele ontwikkeling van jongeren met een ASS op de lange termijn.

Met ruim 180 deelnemers is het Ik Puber onderzoek één van de grootste effectstudies wereldwijd naar een behandeling voor jongeren met en ASS! Voor de betrokkenen bij het Ik Puber onderzoek, klik hier.

Klik op de links hieronder voor de publicaties die uit het onderzoek zijn voortgekomen:

- Pilostudie: http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-014-2301-9#/page-1

- Studie protocol: http://www.biomedcentral.com/1471-244X/15/207

- Vlaggensysteem: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175094671730017X

- Effectstudie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.12709/full

 

 

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu