Het Ik Puber onderzoek

Inmiddels is het Ik Puber onderzoek afgerond. Van 2011 tot en met 2015 is er bij Yulius een groot wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, in samenwerking met het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Dit onderzoek heette het Ik Puber onderzoek. In dit onderzoek werd onderzocht hoe jongeren met problemen in het autismespectrum zich ontwikkelen tijdens de puberteit. Ook werd onderzocht welk effect de Ik Puber-training heeft op jongeren die deze training volgen.

In totaal hebben ruim 180 jongeren en hun ouders deelgenomen aan het Ik Puber onderzoek. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de Ik Puber-training significant de kennis van psychoseksuele thema’s en het inzicht in eigen en andermans grenzen bij jongeren met een ASS vergroot. De grootste effecten worden gevonden voor jongere adolescenten (12-14 jaar), voor deze groep wordt naast de grootste stijging in kennis ook een significante stijging gevonden in sociale responsiviteit, gerapporteerd door ouders. De Ik Puber-training blijkt dus een effectieve preventieve interventie om jongeren met een ASS te voorzien van de benodigde kennis en inzichten om hen voor te bereiden op een gezonde psychoseksuele ontwikkeling. Bovendien werd de Ik Puber-training wordt hoog gewaardeerd door jongeren met een ASS, hun ouders en professionals die de training hebben gegeven.

Wil je zelf de Ik Puber-training volgen? Als je al ergens in zorg bent kun je zelf vragen of je behandelaar met jou aan de slag wil met de Ik Puber-training. Als je nog niet in zorg bent, neem dan contact op met de ontwikkelaars van de Ik Puber-training, mogelijk kunnen zij je verder helpen. Stuur dan een mailtje naar ikpuber@yulius.nl.

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu