De Ik Puber-training

De Ik Puber-training is een individuele training voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normale of hoge intelligentie. In 18 lessen komen allerlei onderwerpen die te maken hebben met de puberteits- en psychoseksuele ontwikkeling aan bod. Voorbeelden van onderwerpen zijn lichamelijke veranderingen tijdens de puberteit, vriendschap, verliefdheid en verkering, (veilig) vrijen, zwangerschap, grenzen aangeven en herkennen, veilig internetten en Loverboys.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van veel illustraties, oefeningen en materiaal waardoor de lesstof wordt verduidelijkt. Door middel van uitgebreide contactverslagen (veelal via de e-mail verstuurd) en kleine huiswerkopdrachten worden ouders/verzorgers betrokken bij de training.

De Ik Puber-training kan zowel preventief (ter voorbereiding op een goede puberteitsontwikkeling) als indicatief (met een duidelijke hulpvraag) worden aangeboden. Tijdens het intakegesprek voorafgaand aan de training, kunnen de normen, waarden of geloofsovertuigingen rondom relaties en seksualiteit zoals die gelden in het gezin, besproken worden met de trainer zodat hij/zij hier rekening mee kan houden.

De training is ontwikkeld binnen Yulius en wordt vanzelfsprekend door Yulius aangeboden. Meer informatie over Yulius is te vinden op www.yulius.nl  Binnen Yulius wordt de Ik Puber-training aangeboden op de Poli Autisme in Dordrecht, Gorinchem en Barendrecht. Meer informatie over aanmelden voor zorg bij Yulius, kijk op http://www.yulius.nl/aanmelden-en-verwijzen.

Daarnaast gaan steeds meer instellingen in Nederland met de Ik Puber-training werken. Neem gerust contact met uw huidige zorgaanbieder op om te vragen of zij mogelijkheden hebben de Ik Puber-training aan te bieden bij u de buurt.

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu