Missie/visie

 

Wat is ons doel? (missie)

De Ik Puber-training heeft als doel om psychoseksuele en puberteitsontwikkeling van jongeren met een vorm van autisme te bevorderen alsmede seksueel grensover -schrijdend gedrag en slachtofferschap te voorkomen of verminderen. Met de informatie die in het Ik Puber onderzoek wordt verkregen brengen we de effectiviteit van de Ik Puber-training in kaart.

Tevens zal het Ik Puber onderzoek ons meer inzicht geven in het verloop van de psychoseksuele ontwikkeling van jongeren met een diagnose in het autismespectrum (ASS) en de problemen waar zij tegenaan lopen gedurende de puberteit. Zo nodig kan de training hier verder op aangepast worden, zodat de kwaliteit van de training gewaarborgd blijft. Hiermee hopen we een toevoeging te kunnen doen in het evidence-based behandelaanbod voor jongeren met een autismespectrumstoornis.

Waarom doen we dit? (visie)

Intimiteit en seksualiteit vormen belangrijke onderdelen in het leven van ieder mens. Voor mensen met een vorm van autisme het vaak moeilijker om begrijpbare informatie via de gangbare wegen te krijgen. Dit leidt regelmatig tot frustratie, problematisch en/of ongewenst seksueel gedrag. Door het aanbieden van de Ik Puber-training geven we jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) betrouwbare en begrijpbare informatie over de puberteit, relaties, gevoelens en seksualiteit en trachten we hun psychoseksuele ontwikkeling te bevorderen. Hiermee hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het vormen van een intimiteits- en seksualiteitsbeleving die past bij de mogelijkheden, wensen en de beperkingen van de jongvolwassene.

 

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu