Nieuwe data Masterclass Autisme en Seksualiteit

In december 2014 staat opnieuw een Masterclass Autisme en Seksualiteit gepland, namelijk op dinsdag 2 en dinsdag 16 december. Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.autismeexpertisecentrum.nl.

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu