Onderzoekers

De projectgroep van het Ik Puber onderzoek:

Esther van der Vegt – Projectleider Yulius

Na haar studies Gezondheidswetenschappen en Psychologie, heeft de loopbaan van Esther van der Vegt zich gekenmerkt door werkzaamheden op zowel praktisch als op wetenschappelijk gebied. Naar haar mening zorgt dit voor wederzijdse verrijking. In de praktijk is zij binnen diverse instellingen en (poli)klinische afdelingen als psycholoog werkzaam geweest met kinderen en jongeren met uiteenlopende psychologische en psychiatrische problematiek en hun ouders. Deze werkzaamheden heeft zij gecombineerd met een promotie in de kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Erasmus MC waarin zij de impact van vroege kindermishandeling bestudeerde. Ook is zij als universitair docent werkzaam geweest aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is zij werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog bij een klinische behandelgroep voor jongeren met een ASS van Yulius Autisme en als wetenschappelijk onderzoeker bij de Yulius Academie waarbij onderzoek op het gebied van psychoseksuele en puberteitsontwikkeling van jongeren met een ASS een belangrijke plaats inneemt.

 

Kirstin Greaves-Lord – Projectleider Erasmus MC-Sophia

Volgt later

Kirsten Visser – Promovendus Ik Puber effectstudie

Kirsten Visser komt na het afronden van haar studies Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie en Klinische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam terug op haar oude stageplek binnen de Yulius Academie, waarna zij, door ervaring en affiniteit met de doelgroep pubers met een ASS, betrokken wordt bij het professionaliseren van de Ik Puber-training en het onderzoek naar psychoseksuele en puberteitsontwikkeling van jongeren met een ASS. Als promovendus is zij de komende jaren bezig met de Randomized Controlled Trial (RCT) naar de effecten van de Ik Puber-training, waarbinnen zij naast het onderzoek ook diagnostiek en behandeling bij jongeren met een ASS uitvoert.

 

Linda Dekker – Promovendus Ik Puber Pilotstudie en epidemiologisch onderzoek

Volgt later

 

Frieda Boudesteijn – Ontwikkelaar Ik Puber-training, supervisor en trainer

Frieda Boudesteijn is, na het behalen van haar Bachelor of Social Work aan de Avans Hogeschool te Breda, direct aan de slag gegaan binnen de Autisme afdeling van Yulius. Tijdens het opzetten van een dagbehandeling voor jongeren met een ASS en gedragsproblemen binnen Yulius, merkte zij al gauw dat er een behoefte was aan een individuele, gestructureerde training op het gebied van psychoseksuele vorming. Naar aanleiding hiervan is zij begonnen aan het ontwikkelen van de Ik Puber training. Door de jaren heen heeft zij zichzelf bijgeschoold middels het afronden de Post HBO opleiding Seksuologie en het volgen van diverse cursussen en intervisiebijeenkomsten en is zij steeds meer gespecialiseerd geraakt in het bieden van psychoseksuele begeleiding aan deze doelgroep. Sinds 2008 werkt zij voor de poli Autisme en de Yulius Academie waar vanuit zij de Ik Puber-training samen met haar collega’s en cliënten heeft kunnen professionaliseren.

 

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu