Pilot studie resultaten Ik Puber gepubliceerd

De resultaten van de pilot studie van de Ik Puber-training zijn gepubliceerd in het internationale Journal of Autism and Developmental Disorders (JADD). Hierin is te lezen dat jongeren die de Ik Puber-training hebben gevolgd significant meer psychoseksuele kennis hebben. Het artikel is nog niet toebedeeld aan een issue van JADD, maar wel al online beschikbaar en te lezen via: http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-014-2301-9.

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu