Ik Puber-training

De Ik Puber-training is een training ter bevordering van de psychoseksuele en puberteitsontwikkeling van jongeren met een diagnose in het autismespectrum (ASS). Het is een individuele training van 18 lessen, die zowel op zichzelf en/of als aanvulling op een reguliere behandeling aangeboden kan worden. De training zo ontwikkeld dat de informatie die wordt aangeboden is toegespitst op de mogelijkheden en de beperkingen van de jongere. De training kan op maat worden gegeven, aansluitend bij de ontwikkeling van de jongere en de specifieke vragen en problemen die hij/zij ondervindt.

Tijdens het volgen van de Ik Puber-training krijgt de jongere middels het bespreken van werkbladen, informatie over de puberteit, seksualiteit, relaties en gevoelens. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van werkbladen met tekst, illustraties en oefeningen, waardoor de lesstof wordt verduidelijkt en vaardigheden kunnen worden geoefend. Door middel van uitgebreide contactverslagen en huiswerkopdrachten (‘de klus voor thuis’) worden ouders/verzorgers intensief betrokken bij de training.

De Ik Puber-training heeft als doel om psychoseksuele en puberteitsontwikkeling van jongeren beter te laten verlopen. Ook het verminderen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en slachtofferschap zijn belangrijke subdoelen. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de Ik Puber-training zijn actueel en passend bij het huidige maatschappelijke klimaat. Voorbeelden van maatschappelijk actuele thema's zijn veilig vrijen, loverboys, het aangeven en herkennen van grenzen en acceptatie van homoseksualiteit.

De Ik Puber-training bestaat uit 18 lessen, die onder andere gaan over lichamelijke veranderingen tijdens de puberteit, vriendschap, verliefdheid en verkering, (veilig) vrijen, zwangerschap, grenzen aangeven en herkennen. Om u een idee te geven van de inhoud van het werkboek zijn hieronder een aantal voorbeeldpagina's te bekijken.

De Ik Puber-training biedt hulpverleners een bruikbaar handvat om jongeren met een ASS de gewenste begeleiding te geven. De training omvat een handboek voor de trainer en een werkboek voor de jongere. Vanaf december 2012 is het handboek van de Ik Puber-training te koop via www.vangorcum.nl. Met de code die op het boek te vinden is, is het mogelijk op deze website in te loggen en het werkboek te downloaden. Om het werkboek te downloaden klik hier.

Doelgroep
De Ik Puber-training is ontwikkeld voor jongeren tussen de 12-18 jaar met een vorm van autisme, Een intelligentie quotiënt (IQ) van minimaal 85 is gewenst om het niveau van de training te kunnen bijhouden. Vanaf een IQ van 80 kan het volgen van de Ik Puber-training, buiten het wetenschappelijk onderzoek om overwogen worden.

Profiel trainer
De Ik Puber-training kan aangeboden worden door sociaal pedagogische hulpverleners, maatschappelijk werkers, psychologen, (ortho)pedagogen en seksuologen. Van belang hierbij is een minimaal denk- en werkniveau op hoger beroepsniveau, voldoende kennis van autismespectrumstoornissen en de psychoseksuele ontwikkeling en ruime werkervaring in het begeleiden van adolescenten met een ASS.

Train-de-trainer ‘Autisme en seksualiteit’
De train-de-trainer ‘Autisme en seksualiteit’ is binnen Yulius ontwikkeld om de expertise van hulpverleners op het gebied van psycho-seksuele thema’s gekoppeld aan het autisme te vergroten en om hulpverleners goed voor te bereiden op het werken met de Ik Puber-training en de problemen die vaak voorkomen bij jongeren met een ASS in de puberteit.

 

 

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu