Workshops Geweldloos Verzet en Sociale Vaardigheidstraining toegankelijk voor ouders!

Van 26 t/m 28 juni 2014 organiseert de Yulius Academie in samenwerking met verschillende partners de International Conference on Child Development in School and Community Settings 2014 (CDSCS 2014) in de Doelen te Rotterdam.  CDSCS2014 brengt theorie en praktijk samen en biedt een programma dat relevant is voor zowel wetenschappelijk geïnteresseerden als voor mensen die werken met kinderen en jongeren. Twee workshops die gegeven worden op zaterdag 28 juni zijn ook bedoeld voor ouders. U kunt deze workshops bijwonen zonder het hele congres te hoeven bezoeken.

Allereerst geeft Haim Omer,  professor en hoofd van de afdeling Klinische Psychologie aan de Universiteit van Tel Aviv, een workshop over de methode Geweldloos Verzet (Non-Violent Resistance).  Het doel van de methode Geweldloos Verzet is om ouders te helpen een positieve vorm van autoriteit te ontwikkelen ten aanzien van ernstig probleemgedrag van hun kinderen. Deze methode wordt ingezet bij kinderen met ernstig agressief en destructief gedrag, maar ook bij kinderen die door een autismespectrumstoornis onhandelbaar probleemgedrag vertonen. Deze workshop is ook goed toegankelijk voor ouders van kinderen met gedragsproblemen.

Daarnaast geeft dr. Elisabeth Laugeson, associate professor aan de UCLA en de oprichter van de UCLA PEERS kliniek, een workshop over de methode PEERS; een sociale vaardigheidstraining voor adolescenten met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en andere sociale beperkingen.

Bent u een ouder en heeft u interesse een van deze (of beide) workshop(s) bij te wonen? Dit kan zonder het hele congres te hoeven bezoeken. Let op: Beide workshops zijn in het Engels! Stuur dan een email naar congresbureau@yulius.nl voor meer informatie over tarieven en mogelijkheden.

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu