Yulius

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs). Yulius beschikt over bijna 100 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich ondermeer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen-huizen. Bij de organisatie werken in totaal ruim 2.200 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius heeft zeer uitgebreid behandelaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis. Yulius biedt gespecialiseerde hulp aan mensen met autisme en hun omgeving, dit kan een poliklinische, een dagklinische of een klinische behandeling zijn. We bieden ook begeleiding op het gebied van wonen, al dan niet in een woonvoorziening. Binnen het behandel- en expertisecentrum zijn dagelijks ruim 200 deskundige medewerkers actief in de behandeling en de begeleiding van mensen met autisme. Het behandel- en expertisecentrum werkt intensief samen met collega-instellingen aan wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht, zodat de kwaliteit van het zorgaanbod optimaal blijft en voldoet aan onze standaarden.

De Yulius Academie is onderdeel van Yulius en houdt zich bezig met de professionalisering van het ggz hulpverlenings- en onderwijsaanbod binnen de organisatie. De Yulius Academie voert wetenschappelijk onderzoek uit op gebied van geestelijke gezondheid en onderwijs in samenwerking met nationale en internationale kenniscentra en universiteiten. Door organisatie van congressen streeft de Yulius Academie naar landelijke kennisdeling van wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van geestelijke gezondheid en onderwijs.

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu