Data intervisiebijeenkomsten Ik Puber

Naar aanleiding van de laatste Masterclass ‘Autisme en seksualiteit’ zijn er twee intervisiebijeenkomsten gepland. Deelnemen aan intervisie raden wij iedereen aan die werkt met de Ik Puber-training, om ervaringen uit te wisselen en casussen en moeilijkheden te bespreken met mede-trainers en de ontwikkelaars van de Ik Puber-training. 
Wilt u zich inschrijven voor een intervisiebijeenkomst in Rotterdam, klik hier.

 

Geïnteresseerd in het boek?

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis

De Ik Puber-training

Bestel nu